.
.
  • .
    Stay
.
TOM
I alt: 0,00 kr.
.
.

.

.

Forretningsbetingelser for Alarm69.dk

Forretningsbetingelser for Alarm69.dk

Aftale om leje eller køb via Alarm69.dk
indgås med selskabet TryghedsTeknologi ApS, Havnegade 69, Postbox 105, 5500 Middelfart, CVR-nr. 
36424125.

Version 141201-01, den 1. december 2014
 
PRISER:
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. 25 % moms.
 
ORDREBEKRÆFTELSE:
Bestillinger bekræftes pr. e-mail.
Hvis der er problemer med levering informeres ligeledes på mail.
Ordre-status kan følges via det link, der er angivet i ordrebekræftelsen eller ved at logge ind på "Min konto".
 
BETALING:
         
Der kan betales med: Dankort, VISA, VISA-Dankort og MasterCard.
Betalingen trækkes tidligst ved afsendelse fra Alarm69.dk. Vi tillægger ikke kortgebyrer.
 
Ved leje trækkes oprettelsesbeløbet ved afsendelse. Abonnement trækkes månedligt fra næste månedsskifte. Det sker ca. den 5. i måneden for den pågældende kalendermåned.
  
Betaling pr. efterkrav er ikke muligt, men vi kan evt. aftale køb af alarmsystem mod forudbetaling. Kontakt os pr. e-mail eller telefon.
 
KUN I DANMARK TIL MYNDIGE PERS. OG REG. SELSKABER:
Køb/leje hos Alarm69.dk forudsætter en leverings- og installationsadresse i Danmark og køber/lejer er myndig eller et registreret dansk selskab.
En aftale kan annulleres af en forælder, hvis bestillingen er foretaget af en person under 18 år.
 
LEVERING:
Pakker leveres med Post Danmark. Priserne er inkl. fragt ved købsværdi på mindst 500 kr.
Ordrer afsendes så vidt muligt samme dag eller den følgende hverdag. Ved forsinkelser pga. udsolgte varer orienteres via e-mail.
Er varen ikke på lager er leveringstiden 7-30 dage.
 
FORTRYDELSESRET:
Køber/lejer har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen. Fortrydelsesretten udøves ved indenfor fristen at give entydig meddelelse om fortrydelsen, gerne på e-mail til mail@alarm69.dk.
 
Fortrydelsesretten forudsætter at det modtagne produkt returneres senest 14 dage efter meddelsen om fortrydelse i væsentligt samme stand og mængde i original emballage. Det betyder, at alle dele skal fremstå som nye og ubrugte uden mærker, skrammer og ridser, så produktet kan leveres til en anden kunde som nyt. Hvis et produkt ikke fremstår som nyt og ubrugt eller emballagen ikke kan genbruges, kan der stadig fortrydes indenfor fristen, men der vil ske et fradrag i tilbagebetalingen svarende til den tabte værdi.
 
Køber/lejer afholder omkostningerne ved at returnere. Ved ønske om ombytning til andre produkter afholder køber/lejer også omkostningerne ved fremsendelse af nye produkter. 
 
RETURVARER SENDES TIL:
Alarm69.dk "Returvarer"
Løkkevej 22
5500 Middelfart
 
Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse.
 
Når du returnerer varen, bedes du som minimum angive navn, adresse og ordre nummer.
Vedlæg meget gerne en "RMA-formular" sammen med de returnerede produkter. Formularen ligger i pakken og den kan bestilles ved at skrive til mail@alarm69.dk.
Det letter ekspeditionen og vi kan hurtigere returnere din betaling.
 
Fortrydelse kan IKKE ske ved blot at nægte modtagelse ved Post Danmark. Der skal gives en meddelelse om fortrydelse forud.
 
NB: Personlig aflevering af returvarer kun mod forudgående aftale.
 
Ved fortrydelse tilbagebetales købesum/oprettelsesbeløb og evt. forudbetalt abonnement ved at vi returnerer beløbet til din betalingskortkonto. Det gør vi snarest efter, at vi har fået varen retur og har kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelse.
 
NB: Vi modtager IKKE pakker sendt pr. efterkrav!
 
Har du sendt et produkt retur pga. fortrydelse kvitterer vi pr. mail, når vi har modtaget pakken.
I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse.
 
REKLAMATIONSRET:
Når du køber alarmudstyr på alarm69.dk har du 24 måneders reklamationsret efter loven. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det betinger naturligvis at reklamationen er berettiget og manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.
 
Der skal reklameres inden 2 måneder efter du har opdaget manglen.
 
Brug gerne vores "RMA-formular". Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling og det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen. Formularen ligger i pakken og den kan bestilles ved at skrive til mail@alarm69.dk
 
REKLAMATIONER SENDES TIL:
Alarm69.dk "Reklamation"
Løkkevej 22
5500 Middelfart
 
Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse, således at vi kan tilbagebetale dig dine omkostninger ved berettiget reklamation.
Når du returnerer varen, bedes du angive navn, adresse og ordre nummer samt beskrivelse af fejl eller mangel.
 
NB: Vi modtager IKKE pakker sendt pr. efterkrav!
 
Har du sendt et produkt ind pga. reklamation kvitterer vi pr. mail, når vi har modtaget pakken.
I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din reklamation.
 
ABONNEMENTSBETINGELSER:
Leje af alarmudstyr hos Alarm69.dk indebærer betaling med det oplyste betalingskort af oprettelsesbeløbet ved afsendelse fra Alarm69.dk
samt det månedlige lejebeløb ca. den 5. i hver måned for den pågældende kalendermåned indtil lejeaftalen opsiges.
Første månedsabonnement trækkes efter det første månedsskifte efter afsendelsen.
Derudover bemyndiger lejeren Alarm69.dk til sammen med abonnementsbetalingerne at trække beløb for forbrug på det SIM-kort, som følger med alarmsystemet (0,10 kr. pr. SMS og 0,7 øre/sek. ved alarmopkald), medmindre lejer meddeler, at SIM-kortet ikke ønskes benyttet.
 
For hver betaling sendes e-mail med kvittering.
Ved indgåelse af abonnementsaftale og ved senere ændringer sendes e-mail med specificeret ordrebekræftelse.
Ved login på "Min konto" kan tidligere ordrer, priser og fakturaer samt gældende abonnementsdetaljer tilgås.
 
Kundens ansvars-/hæftelsesforhold og forpligtelser
Lejer forpligter sig til at vedligeholde det lejede udstyr ved almindelig rengøring og i overensstemmelse med manualerne for alarmudstyret.
Lejer hæfter for beskadigelse eller tab af det lejede udstyr.
Lejer udskifter for egen regning batterier i de trådløse sensorer.
Lejer forpligtes til udelukkende at bruge SIM-kortet i alarmsystemet og lejeren hæfter for forbruget.
Lejer forpligtes til at meddele adresseændring eller ændring af e-email adresse ved at logge ind på "Min konto" på Alarm69.dk.
 
Når lejer udskifter sit betalingskort eller det udløber, indtastes de nye kortinformationer ved at logge ind på "Min konto" på alarm69.dk og trykke på linket til betalingssystemet.
Her er der også mulighed for at slette kortinformationen (det gøres automatisk ved lejeaftalens ophør).
 
Ved manglende abonnementsbetaling pga. kortudløb eller af andre grunde sendes e-mail med opfordring til at indtaste nye kortoplysninger.
Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter denne påmindelse sendes en rykker (rykkergebyr 100 kr.) og opfordring til at indtaste nye gyldige kortinformationer.
Ved fortsat manglende betaling 10 dage efter rykkeren betragtes aftalen som misligeholdt og aftalen ophører.
Lejer opfordres til at returnere de lejede produkter inden 10 dage.
Lejer betaler forsendelsen. Der sendes faktura på det skyldige beløb.
Modtages udstyret ikke retur inden 10 dage sendes en faktura på det skyldige beløb og den afskrevne værdi på udstyret.
 
Alarm69.dk's forpligtelser
Alarm69.dk står inde for fortsat funktionalitet af lejede alarmsystemer svarende til den almindelige reklamationsret, blot ikke begrænset til 2 år, men i hele lejeperioden.
Hvis der opstår defekt i udstyr i alarmsystemet, indsender lejer den defekte del til Alarm69.dk på samme måde som ved udøvelse af reklamationsretten.
Lejer hæfter selv for defekter og skader opstået pga. lejers forhold, fejlmontering, misligeholdelse o.lign.
 
Opsigelse
Opsigelse af abonnement sker ved at sende en e-mail til mail@alarm69.dk.
Opsigelse sker med mindst 30 dages varsel til udgangen af en måned.
Mindste lejeperiode for alle produkter er 6 måneder.
Lejer er forpligtet til at returnere de lejede produkter inden 7 dage efter lejeaftalens ophør.
Lejer betaler forsendelsen. Der sendes faktura på eventuelle skyldige beløb.
Modtages udstyret ikke retur inden 10 dage sendes en faktura på det skyldige beløb og den afskrevne værdi på udstyret.
Alarmudstyr afskrives med 2 % pr. måned ned til 28 % af nyværdien efter 3 år.
 
Lejeaftaler kan opsiges af Alarm69.dk med 3 måneders varsel, dog tidligst til udløb efter 12 måneder.
Alarm69.dk kan dog altid opsige aftale om SIM-kort inkluderet i abonnementet med 3 måneders varsel og uden varsel ved misbrug.
.